Slovník nejčastěji používaných slov 

 

 

Absolute – absolutní, úplný

Acces – příchod, přístup, zpřístupnit

Align – seřadit, zarovnat, vyrovnat

Articles – pravidla, výrobky, předměty

Back - zpět

Background – pozadí, podklad

Block – kostka, kvádr, blokovat

Body – tělo, základní část

Border – hranice, okraj, lem, olemovat

Both – oba, obojí

Button – tlačítko, zapínat

Center – vycentrovat, střed

Cleaner - čistič

Clear – vyčistit, vyprázdnit

Close - zavřít

Cloud – zakrýt, zamlžit, zastínit

Color - barva

Contact - kontakt

Content – obsah, obsahový

Cursor - ukazatel

Decoration – zdobení, ozdoba, ornament

Discusion – diskuze, debata, rozhovor

Expresion – výraz, vyjádření, označení

Field – pole, pozadí, prostor, snímek

Float – splývat, plavat, plovoucí

Font – typ písma

Footer – dolní záhlaví stránky, patkový

Form – forma, formulář, tvar, úprava

Fultex - plnotextový

Header – hlavička, záhlaví, hlavičkový

Heading – záhlaví, hlavička, rubrika

Height – výše, úroveň, výška

Hidden – skrytý, zakrytý, schovaný

Homepage – domovská stránka

Hover – vznášet se, prodleva

Illustration – ilustrace, obrázek, pohled

Image – obraz, vyobrazení, zobrazení, symbol

Important – důležitý, vážný

Inline – v řadě, přímý, v řádku

Input – vkládat, vstup, informace

Item – položka, článek, odstavec

Label – štítek, označení

Langue – jazyk pro systém

Left - levý

Legend – nápis, podtext, titulek

Line – linka, čára, řádka

Link – spojení, spojit

Main - hlavní

Margin – kraj, okraj, lem

Menu - nabídka

Message – zpráva, vkaz, hláška

Middle – střední, střed, polovina

Mode – režim, styl

Navigator - navigátor

None – žádný, nic, nikdo

Open - otevřít

Overflow – přetékat, přetečení

Padding – výplň, doplnění

Page - stránka

Pagination – stránkování, číslování stránek

Pointer – ukazovátko, ukazatel

Poll - hlasovat

Position – pozice, poloha

Print - tisk

Products – produkt, výrobek

Quick – rychlý, rychle

Quote – citace, citovat

Relative – poměrný, úměrný

Repeat – opakovat, opakovaný

Right - pravý

RunaRound - obtékání

Search – hledat, vyhledávací

Searching - hledání

Select – vybrat, výběr

Selected – vybraný, označený

Side - strana

Signature – podpis, podepsání

Site – poloha, umístění

Size – velikost, rozměr

Solid – pevný, pevná

Span – rozsah, šíře

Strong - silný

Style – styl, druh

Submit – předložit, nabídnout

Table – stůl, tabulka, deska

Tags – přichytit, označit

Textarea – textový prostor

Three - tři

Threecolumns - třísloupcový

Thumbnail - miniatura

Top – vrchol, nejvyšší, horní

Vertical – vertikální, svislý

Waiting - čekat

Weight – tloušťka písma, světlost písma

Width – šíře, šířka

Wrapper - obal

 

Pojmy v CSS

 

 

Background - pozadí

background-color - barva pozadí     {background-color: blue}

background-image - obrázek na pozadí     {background-image: url("adresa pozadí)}

Border - orámování

border-color - barva orámování      {border-color: blue}

margin-left - zleva     {margin-left: 3px}

margin-right - zprava     {margin-right: 3px}

Text-align- zarovnání textu

center - na střed

left - na levo

right - na pravo

justify - do bloku

Text-decoration - dekorace textu

none - žádné

underline - podtržení

overline - nadtržení

line-trought - přeškrtnutí

blink - blikání

border-style - styl orámování    {border-style: outset}

border-width - šířka orámování     {border-width: 3px}

* můžete ale také napsat:   {border: 3px outset blue}

Margin - vzdálenost mezi rámečkem a okolním dokumentem

margin-top - zeshora     {margin-top: 3px}